Imported VTES Event

25 September 2005, 10:55
Standard Constructed

Organizer N/A (0000444)
Venue Silver Unicorn
Minsk, Belarus
Time Limit 2.5hr
Proxies are NOT allowed
Fee 2$
Phone 3.75E+11

Pos. Player GW VP TP Final Rating
1 Ilya Ginsburg 2 8.0 0 0.0 136
2 Dmitry Khmelnitsky 1 8.0 0 0.0 70
2 Evgeniy Zakharenkov 0 6.0 0 0.0 54
2 Vadim Grigorev 0 5.0 0 0.0 50
2 Victoria Ryazantzeva 0 3.0 0 0.0 42
6 Igor Moshnyakov 0 2.0 0 0.0 13
6 Evgeniy Kobelev 0 2.0 0 0.0 13
6 Paladin 0 2.0 0 0.0 13
6 Valeria Hrysenka 0 2.0 0 0.0 13
6 Karina 0 2.0 0 0.0 13
6 Nelli Kozlowa 0 0.0 0 0.0 5
6 Shadow 0 0.0 0 0.0 5