Imported VTES Event

25 September 2005, 10:55

Standard Constructed

Organizer N/A (0000444)
Venue
Silver Unicorn
Minsk, Belarus
Time Limit 2.5hr
Proxies are NOT allowed
Fee 2$
Phone 3.75E+11

Pos. Player GW VP TP Final Rating
1
Ilya Ginsburg 2 8.0 0 0.0 136
2
Dmitry Khmelnitsky 1 8.0 0 0.0 70
2
Evgeniy Zakharenkov 0 6.0 0 0.0 54
2
Vadim Grigorev 0 5.0 0 0.0 50
2
Victoria Ryazantzeva 0 3.0 0 0.0 42
6
Igor Moshnyakov 0 2.0 0 0.0 13
6
Evgeniy Kobelev 0 2.0 0 0.0 13
6
Paladin 0 2.0 0 0.0 13
6
Valeria Hrysenka 0 2.0 0 0.0 13
6
Karina 0 2.0 0 0.0 13
6
Nelli Kozlowa 0 0.0 0 0.0 5
6
Shadow 0 0.0 0 0.0 5